Chi tiết sản phẩm

Thép Cuộn

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Lượt xem : 702
Mô tả :

BẢNG GIÁ SẮT THÉP VIỆT NHẬT

STT

LOẠI HÀNG

ĐVT

TRỌNG LƯỢNG/CÂY

THÉP VIỆT NHẬT

THÉP VIỆT NHẬT

SD 295/CB 300

SD 390/CB400

1

KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT

 

2

D6 CUỘN

1KG

 

10.500

10.500

3

D8 CUỘN

1KG

 

10.500

10.500

4

D10 CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

7.21

68.000

71.000

5

D12 CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

10.39

98.000

101.000

6

D14 CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

14.13

135.000

138.000

7

D16 CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

18.47

195.000

198.000

8

D18 CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

23.38

255.000

258.000

9

D20 CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

28.85

315.000

318.000

10

D22 CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

34.91

395.000

398.000

11

D25CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

45.09

505.000

505.000

12

D28 CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

56.56

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

13

D32 CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

78.83

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

14

Đinh  +  kẽm buộc   =   15.500 Đ/KG   –     Đai Tai Dê   15 x 15 ….. 15x 25 = 12.000 Đ/KG

 

BẢNG GIÁ SẮT THÉP MIỀN NAM

STT

LOẠI HÀNG

ĐVT

TRỌNG LƯỢNG/CÂY

THÉP MIỀN NAM

THÉP MIỀN NAM

SD 295/CB 300

SD 390/CB400

1

KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT

 

V

V

2

D6 CUỘN

1KG

 

10.300

10.300

3

D8 CUỘN

1KG

 

10.300

10.300

4

D10 CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

7.21

59.000

62.000

5

D12 CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

10.39

88.000

91.000

6

D14 CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

14.13

134.000

137.000

7

D16 CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

18.47

245.000

248.000

8

D18 CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

23.38

240.000

243.000

9

D20 CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

28.85

340.000

343.000

10

D22 CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

34.91

405.000

408.000

11

D25CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

45.09

545.000

548.000

12

D28 CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

56.56

625.000

628.000

13

D32 CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

78.83

935.000

938.000

14

Đinh  +  kẽm buộc   =   15.500 Đ/KG   –     Đai Tai Dê   15 x 15 ….. 15x 25 = 12.000 Đ/KG

 

Sản phẩm khác